PRAVIDLA A PROPOZICE TURNAJE

1. HRACÍ PLOCHA

• Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem
• Rozměr hřiště: 20x40m.

2. DÉLKA HRY
• Délka hrací doby je stanovena na 2×12 minut a finále 2×15 minut
• Dodržování času je sledováno hlavním rozhodčím a pouze on je kompetentní k posouzení hrací doby.
• Mezi poločasy je 2minutová přestávka
• Čekací doba je 2 minuty (Případná kontumace 5:0)
• Time-out není povolen.

3. POČET HRÁČŮ
• 4+1
• Při zahájení hry musí být minimální počet 5 hráčů.
• Střídání hokejově. Střídající hráč může nastoupit do hřiště až po překročení postranní čáry odcházejícího hráče. Střídání musí být provedeno na vlastní polovině hřiště! Střídání brankáře podléhá schválení rozhodčího a musí být provedeno v přerušené hře. Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou tři (2+1), kromě úvodu utkání (4+1). Pokud zůstanou na hřišti jen 2 hráči, tak bude zápas ukončen. (kontumace 0:5)
• Pokud při střídání vstoupí náhradník na hřiště dříve, nežli jej střídaný hráč úplně opustí, rozhodčí hru přeruší. Vykáže ze hřiště střídaného hráče, napomene náhradníka žlutou kartou, zahájí hru nepřímým volným kopem prováděným mužstvem, které se neprovinilo z místa, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry. Pokud se v té době míč nacházel v brankovém území (u provinilého družstva), tak se nepřímý volný kop provádí z čáry brankového území. Chyba je vždy na straně náhradníka!

4. VÝSTROJ HRÁČŮ
• Zakázány jsou kopačky se šroubovacími kolíky. Používání obuvi je povinné.
• Všichni hráči musí mít dresy (trička) stejné barvy. Brankář je povinen mít triko odlišné od všech hráčů v poli.

5. MÍČ
• Tento turnaj se hraje s míči č. 5 (klasický fotbalový míč). Každé družstvo je povinno mít na turnaji 1 míč.

6. DOSAŽENÍ BRANKY
• Branky není možné dosáhnout přímo z autového kopu, rukou, přímo z nepřímého volného kopu a přímo z výhozu brankáře.
• Upozornění: branky lze dosáhnout přímo ze zahajovacího výkopu a výkopu brankáře (kop nohou)

7. FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
• Červená karta = Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale může nastoupit v následujícím utkání! Pokud se chová nesportovně, musí opustit nejbližší okolí hrací plochy. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu dvou minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. Po dvou minutách či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet hráčů na hrací ploše některým náhradníkem.
Pro doplňování hráčů po dvouminutovém trestu platí tyto další zásady:
– Jestliže obě družstva hrají vinou vyloučení o třech nebo čtyřech hráčích a je dosaženo branky, obě družstva pokračují dále ve stejném poctu hráčů.
– Jestliže hraje pět nebo čtyři hráči proti třem a družstvo s větším počtem hráčů dosáhne branky, smí družstvo s menším počtem hráčů stav doplnit pouze o jednoho hráče.
– jestliže dosáhne branky družstvo menším počtem hráčů, počet hráčů se nemění.
– pokud jsou vyloučeni z jednoho družstva tři hráči, pak se muže družstvo doplnit na tři hráče na hřišti a třetímu vyloučenému hráči se trest začíná počítat až po skončení trestu prvního vyloučeného.
– pokud družstvo nemůže doplnit stav hráčů na potřebný minimální počet tří (2+1), pak rozhodčí zápas předčasně ukončí.
– hráč, který se zapojuje do hry na místo vyloučeného hráče, tak smí učinit ihned po uplynutí dvou minut trestu

8. VOLNÝ KOP
• Vzdálenost od místa, odkud se volný kop zahrává je pro soupeřovo mužstvo určena na 5 metrů. Pokud tomu tak není, požádá hráč kop provádějící rozhodčího o určení vzdálenosti a to tak, že zvedne ruku. Pokud mužstvo zahrávající volný kop se zahráním zbytečně prodlévá po dobu delší čtyřech sekund, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeři. Totéž platí pro autový a rohový kop.

9. POKUTOVÝ KOP
• Pokutový kop je zahráván ze značky pokutového kopu 6 metrů od brankové čáry. Kromě kopajícího hráče musí být všichni hráči na hřišti, ale mimo brankové území a alespoň 5 metrů od značky pokutového kopu.
• Brankář musí stát na své brankové čáře. Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nemůže zahrát míčem podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč.
• Chyba bránícího družstva = jestliže kop neskončil brankou, bude znovu opakován. Pokud padne branka, tak je uznána!
• Chyba útočícího družstva = opakování kopu jiným hráčem než který pokutový kop prováděl.

10. AUTOVÝ KOP
• Pravidlo 5 metrů a 4 sekund. Pokud se tak nestane, je kop přiznán soupeři. Přímo z autu nemůže být dosaženo branky. V takovém případě se nařizuje výhoz od branky.

11. VÝHOZ OD BRANKY
• Rozehrává brankář míč ze svého brankového území a to rukou. Brankář může vyhazovat do celého hřiště. Brankář musí míč rozehrát do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč plně v moci uvnitř vlastního pokutového území. Při porušení bude proti brankářovu družstvu nařízen volný nepřímý kop z čáry pokutového území nejblíže místu, kde brankář míč držel.

12. ROHOVÝ KOP
• Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky. I zde platí pravidlo 5 metrů a čtyřech sekund na rozehrání míče.

13. MALÁ DOMŮ
• Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje (nevztahuje se na přihrávku povolenými částmi těla). Nohou může brankář odehrát na své polovině hřiště pouze jednou. Pravidlo je zrušeno při doteku soupeře a při přechodu míče na polovinu soupeře. Nohou může vykopávat pouze v případě, když míč chytne ve hře (případný přestupek bude potrestán volným přímým kopem z hranice brankového území).

14. V postupovém klíčí rozhodují:
• 1. body
• 2. vzájemný zápas
• 3. podíl celkového skóre
• 4. větší počet vstřelených branek
• 5. los

15. Při nerozhodném výsledku v KO systému se kopou 3 penalty.

16. Turnaj se hraje za každého počasí. V případě trvalejších dešťů a podle pokynů správce areálu o nezpůsobilosti terénu by se kopaly pokutové kopy dle rozlosování.

17. Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému, pravidel a hřiště (a to i v průběhu turnaje). V tomto případě budou kapitáni (příp. vedoucí družstev) o změnách informováni. Tato soutěž není pojištěna a všichni startují na vlastní nebezpečí! Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v turnaji nebo jeho sledováním.

18. Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy. Je povinností vedoucího či kapitána seznámit s těmito pravidly všechny hráče.

Máte dotaz?